"Bursa Elektrik - Toptan ve Perakende Elektrik Malzemeleri Firmaları Bursa"

Bursa Elektrik Firmaları Blog

Elektrik piyasası ve sektörü hakkında güncel haberler.

Elektrik Sektörü Değerlendirmesi

Türkiye deki elektrik enerjisine ait mevcut yapı, üretim iletim ve dağıtımın ayrık faaliyet gösterdiği bir modeldedir. Bu yapıda üretim şirketi kendi bünyesinde üretim yapan santrallerden elde ettiği enerjiyi iletim şirketine, iletim şirketi de sistemde son kullanıcıya enerjiyi ulaştıran dağıtım şirketine transfer eder. Bu 3 şirket arasındaki ticari hesapları ise TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş. ) kontrol eder. Bu 4 şirket Enerji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren ayrı birer KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) kuruluşudur.

Bursa Elektrik Malzemeleri

Bursa Elektrik olarak Elektrik Malzemeleri konusunda Bursa'da hizmet vermekteyiz. En kaliteli ürünü en uygun fiyatla satma misyonunda olan Bursa Elektrik aldığınız ürünleri en kısa sürede teslim etmektedir.Bursa'da Elektrik Malzemeleri tedarikçisi Bursa Elektrik gelişen teknolojik altyapısı ve geniş deposu ile müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Bursa Toptan Elektrik Malzemeleri

Bursa Elektrik olarak Toptan Elektrik Malzemeleri konusunda Bursa'da hizmet vermekteyiz. En kaliteli ürünü en uygun fiyatla satma misyonunda olan Bursa Elektrik aldığınız ürünleri en kısa sürede teslim etmektedir.Bursa'da Toptan Elektrik Malzemeleri tedarikçisi Bursa Elektrik gelişen teknolojik altyapısı ve geniş deposu ile müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Bursa Perakende Elektrik Malzemeleri

Bursa Elektrik olarak Perakende Elektrik Malzemeleri konusunda Bursa'da hizmet vermekteyiz. En kaliteli ürünü en uygun fiyatla satma misyonunda olan Bursa Elektrik aldığınız ürünleri en kısa sürede teslim etmektedir.Bursa'da Perakende Elektrik Malzemeleri tedarikçisi Bursa Elektrik gelişen teknolojik altyapısı ve geniş deposu ile müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Enerji Sağlayıcı Kurumlar

Enerji Sisteminin farklı aşamalarında görev yapan bu kurumlar, yatırım ve işletme bütçelerini, Maliye Bakanlığı’nın yıllık kurum bazında tahsis etmiş olduğu genel bütçe içersinden almaktadır. Bu nedenle mali sınırları kendi idaresi dışında belirlenen ve maddi anlamda sınırları çizilen bir yapıda hareket edebilmektedir. Oysa enerji sektörü statik bir yapıdan ziyade, bünyesinde dinamik değişkenler barındıran bir yapıya sahiptir.

TEİAŞ Değerlendirmesi

Elektrik iletimi ve yük dağıtımı ile ilgili faaliyetleri verimlilik ve karlılık ilkelerine göre teşekkül bünyesinde gerçekleştirmek üzere, kurulması öngörülen yeni iletim tesislerinin etüt ve planlamasını yapmak, buna bağlı olarak gerekli tesislerin yatırım programına alınarak, yapılmasını sağlamak, mevcut ve kurulacak tesisleri işletmek, bakım-onarım ve rehabilitasyonunu yapmak ve gerektiğinde bu fonksiyonlarını yerine getirmek üzere hizmet satın almak üzere kurulmuştur.

© All rights reserved. Designed by Teknoloji Reklam